REPROfessionals in grootformaat tekenkamerautomatisering, (foto)grafische-, productie-, repro-, & signsystemen. | Snelle levering & installatie in heel Nederland en België.

Garantie op producten

BouwXP vervangt kosteloos alle producten die defect of beschadigd zijn geleverd. Mocht blijken dat het product onverhoopt niet meer te leveren is, dan zal naar een alternatief worden gezocht of zal het productbedrag worden gecrediteerd.

U dient bij ontvangst van de producten deze visueel te controleren op eventuele schade. Producten met schade of enigszins ander defect of mankement dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen per e-mail te zijn gemeld aan onze klantenservice. Deze zal telefonisch contact met u opnemen over de retour procedure.

Overige garantie bepalingen:
Alle producten worden met fabrieksgarantie geleverd, eventuele extra of verlenging van deze garantie kan worden verkregen door deze direct af te sluiten met de desbetreffende fabrikant of via een overeenkomst met BouwXP. Met de aanvullende garantieovereenkomst worden geen voorrijkosten of arbeidsloon doorberekend voor garantiereparaties.

BouwXP kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld door ondeugdelijke of verkeerd gebruik van de producten.

Fabrieksgarantie:
U heeft géén koopovereenkomst gesloten met de fabrikant, maar met BouwXP. De fabrikant heeft daardoor geen wettelijke plichten. Indien een product onder de fabrieksgarantie valt, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het betreffende product. Deze zal tijdens de garantietermijn de onderdelen welke onder de fabrieksgarantie vallen kosteloos vervangen. Voorrijkosten en arbeidsloon ten behoeve van de vervanging vallen echter nooit onder de fabrieksgarantie en zal afnemer dus moeten bekostigen.

Veelal is BouwXP de importeur of distributeur van het product en zal derhalve namens de fabrikant de fabrieksgarantie uitvoeren.

 • Het product kan voor de garantiereparatie getransporteerd worden naar BouwXP. Het transport van het product naar en van BouwXP zal veilig geschieden; de kosten daarvan zijn voor rekening van de gebruiker. BouwXP zal geen kosten berekenen voor de garantiereparatie.
 • BouwXP kan op uw verzoek op locatie de garantiereparatie uitvoeren.
  Voorrijkosten en arbeidsloon worden doorberekend aan de eindgebruiker.
   

Niet onder de garantie vallen: 

 • Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen ten gevolge van normale slijtage.
 • Verbruiksartikelen.
 • Alle software.
 • Onderdelen onderhevig aan slijtage evenals verbruiksproducten en accessoires
 • Defecten veroorzaakt door wijzigingen die zonder goedkeuring van fabrikant zijn uitgevoerd.
 • Kosten gemaakt door fabrikant of BouwXP om aanpassingen of modificaties aan te brengen die noodzakelijk zijn met het oog op technische of veiligheidsnormen of specificaties die in een bepaald land gelden, of enige andere kosten voor het aanpassen van het product ten gevolge van wijzigingen in die normen of specificaties na levering van het product.
 • Schade die voortvloeit uit het feit dat een product niet voldoet aan de normen of specificaties die gelden in een bepaald land dat niet het land van aankoop is.
   

Garantie wordt niet toegekend wanneer schade of gebreken zijn veroorzaakt door:

 • Oneigenlijk of buitensporig gebruik, of behandeling of bediening van het product op een manier die niet overeenkomt met de instructies in de handleiding voor gebruikers of operatoren en/of relevante gebruiker's documenten, inclusief maar niet beperkt tot verkeerde opslag, het laten vallen of buitensporig stoten.
 • Corrosie, vuil, water of zand.
 • Reparaties, wijzigingen of onderhoud uitgevoerd anders dan door een geautoriseerd servicecentrum.
 • Beschadiging die een direct gevolg is door het gebruik van onderdelen, software en gebruiksartikelen (zoals inkt, papier, toner of batterijen), die niet compatibel zijn met het product. Compatibiliteit met uw specifieke product moet worden aangetoond op de verpakking, maar wordt gegarandeerd bij gebruik van originele onderdelen, software of gebruiksartikelen die zijn getest. U wordt geadviseerd de compabiliteit vóór gebruik te controleren.
 • Het aansluiten van het product op apparatuur die niet is goedgekeurd door fabrikant.
 • Ondeugdelijke verpakking van het product bij toezending naar het geautoriseerde servicecentrum.
 • Ongevallen of rampen of een oorzaak buiten de invloed van fabrikant, zoals bliksem, water, vuur, openbare ongeregeldheden, onvoldoende ventilatie.